Новини

4. TPM, Chemnitz, Germany, 19.- 22.12.2019

The Fourth Transnational Project Meeting on the Project  “Web-Based Laser Safety Modules for Vocational Education / Training” was held December 19-22, 2019 in Chemnitz, Germany. It was hosted by SWA Bildungsakademie GmbH. Representatives of partner institutions from Latvia, Hungary, Bulgaria and Germany participated in the Fourth Transnational Project Meeting. During the meeting project partners reported… Читать далее 4. TPM, Chemnitz, Germany, 19.- 22.12.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Сдружение “Европейски център за образование, наука и иновации” Уважаеми членове на Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации”, Днес 30.12.2019г. Управителният съвет на Сдружение “„Европейски център за образование, наука и иновации”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща… Читать далее ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Представители на Сдружението взеха участие в Третата работна среща по проект УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-05695, която се проведе от 27 до 28 август 2019 г. в гр. Питище, Румъния. Участниците в срещата посетига и Лазерния център в Мъгуреле, Румъния, където е инсталиран най-мощният лазер в света.… Читать далее